تعبیر دیدن فرزند دختر در خواب | تولد دختر در خواب چه تعبیری دارد؟

×

فصل سرمایه گذاری فرا رسیده…

اقدام کنید

فرزند دختری یکی از موهبت های خداوند است که به هر کسی که اراده کند ارزانی می دارد.در روایتی از رسول گرامی اسلام منقول است که فرمودند از نشانه های نیک بختی زنان این است که فرزند اولشان دختر باشد.تعبیر دیدن فرزند دختر در خواب به طور کلی مثبت است و نشانه زیاد شدن مال و روزی می باشد. ما در این مقاله تمامی دیدگاه های معروف را برای شما عزیزان به صورت جامع و کامل آورده ایم پس با ما همراه باشید.

 دیدن-فرزند-دختر-در-خواب

تعبیر دیدن فرزند دختر در خواب

از دیدگاه ابن سیرین:

 • اگر شخصی در خواب ببیند که بچه شده است تعبیر به این صورت است که فرد خواب دیدن به عم و اندوه دچار می شود.
 • اگر در خواب ببینید که صاحب فرزند دختری شدی تعبیر به این صورت است که شما سلامت و خوش بخت هستید و اهل بیت شما نیز شاد هستند.
 • تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.
 • تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است.
 • دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .
 • اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده‌ای، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد.
 • اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.
 • اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

 

 

نوشته های مشابه

بیشتر بدانید: ” تعبیر خواب شانه کردن مو


از دیدگاه ابراهیم کرمانی:

 • اگر در خواب ببینید که فرزند ی را که بیرون انداخته اند و شما آن را گیدا کرده اید تعبیر این است که از جایی که شما کاملاً ناامید شده اید ایدی به شما می رسد.
 • تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.
 • اگر در خواب یک بچه ای زشتی را ببینید تعبیر آن است که شما به مال و اموال می رسید.
 • اگر در خواب یک بچه ی زیبا ببینید  تعبیر بر شادی و خوشبختی شما است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند.
 • اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.
 • اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود.
 • اگر ببینی فرزندت مرده است، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد.

 

کودک-دختر-در-خواب

 

از دیدگاه منوچهر مطیعی:

اگر در خواب دختر بچه ای را ببینید که آن دختر بچه در میان فرزندان شما است، ولی واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

 

 

 

از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها:

 • بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
 • بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کر
 • تعبیر خواب بچه زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.
 • خواب یک بچه : خوشبختی در خانه.
 • بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیل

 

 

 

از دیدگاه آنلی بیتون:

 • اگر در خواب یک بچه شیطون و بازیگوشی را ببینید تعبیر به این صورت است که شما به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید.
 •  دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند . تعبیر
 • دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
 • اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .

 

 

 

از دیدگاه کارل گوستاو یونگ:

 • اگر در خواب ببینید که یک بچه را  پیدا کردید ، تعبیر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.
 • اگر شما در خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .
 • تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته است ، و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است.
 • تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
 • اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
 • اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
 • خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید.
 • اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
 • اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد.
 • تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد.
 •  تعبیر دیگر گریه بچه در خواب این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
 • تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید.
 • اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
 • تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
 • تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

 

 

از دیدگاه لیلا برایت:

 • اگر در خواب خواب کشتن بچه را ببینید ، تعبیر این است که به اشتباه خود پی برده اید.
 • اگر در خواب  بچه پسر (خودتان ) را ببینید ، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.
 • تعبیر خواب دیدن بچه، این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید.
 • اگر در خواب بچه لاغری را ببینید ، تعبیر این است که شما دچار مشکلات می شویذ.
 • اگر در خواب یک بچه چاقرا ببینید ، تعبیر این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید.
 • تعبیر خواب بچه خوابیده، این است که زندگی خوبی دارید.تعبیر خواب بازی با بچه، این است که در همه کارها موفق هستید.

 

 

 

از دیدگاه لوک اویتنهاو:

 • اگر در خواب  دختر بچه ی را ببینید، نشانه شادی و شادمانی در بیداری است.
 • تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است.
 • اگر در خواب فرزند خود را ببینید: تعبیر این است که شما خوشبخت هستید.
 • کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
 • اگر در خواب بچه های کوچک را ببینید : تعبیر غم و غصه است.
 • اگر در خواب دیدن کودکان بیشمار را ببینید : تعبیر آن فلاکت است.
 • اگر در خواب کودکان زیباروی را ببینید : تعبیر  به شادی و سلامتی شما می باشد.
 • اگر در خواب  کتک زدن یک بچه را ببینید : تعبیر  به بی عدالتی شما است
 • اگر در خواب بچه ای که میدود را ببینید : تعبیر به نیکبختی و شادی شما است.

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقرراتجمهوري اسلامي ايران است
دکمه بازگشت به بالا