کد خبر:21173
پ

تعبیر خواب یخ | تعبیر خواب یخ حضرت یوسف

 تعبیر خواب یخ حضرت یوسف دیدن برف و یخ در خواب به تعبیر عذاب و فتنه است ، البته احتمالا منظور از برف دیدن خواب بارش سنگین برف است. تعبیر خواب یخ فروش  جابر مغربی  یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند.   ابراهیم کرمانی  اگر در زمستان خواب یخ ببیند ، […]

 تعبیر خواب یخ حضرت یوسف

 • دیدن برف و یخ در خواب به تعبیر عذاب و فتنه است ، البته احتمالا منظور از برف دیدن خواب بارش سنگین برف است.

تعبیر خواب یخ فروش

 جابر مغربی 

 • یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند.

 

ابراهیم کرمانی 

 • اگر در زمستان خواب یخ ببیند ، به تعبیر عیش خوش بود.

تعبیر خواب یخ و برف

 محمد ابن سیرین

 • تعبیرخواب یخ غم و غصه است (مخصوصاً در سرما)
 • اگر در خواب ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد ، تعبیرش این است که نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد ، آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.

تعبیر خواب یخ در حال آب شدن

 منوچهر مطیعی تهرانی 

 •  دیدن آب شدن یخ در خواب به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

 

آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد.
 • اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود ، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

 


 بیشتر بدانید: تعبیر خواب شنا کردن در آب | تعبیر خواب شنا در دریا


تعبیر خواب یخ زدن رودخانه

 • دیدن رودخانه‌ای که یخ زده در خواب ، نشان‌دهنده‌ی از بین رفتن علاقه‌ی شما در به دست آوردن فرصت‌ و شانس در زندگی است.

تعبیر خواب یخ خوردن مرده

 • اگر مرده در خواب از شما یخ بخواهد معنی خواب خوب نیست و بهتر است که برای او خیرات بدهید.

تعبیر خواب یخ زدن انسان

 لیلا برایت

 • تعبیر خوردن یخ در خواب ، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است .
 • اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است ، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید

تعبیر خواب یخبندان در زمستان

 منوچهر مطیعی تهرانی 

 • دیدن یخ در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.
 • در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.
 • اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت.
 • ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری