کد خبر:20919
پ

تعبیر خواب قلک

 تعبیر خواب قلک از دیدگاه لوک اویتنهاو قلک : افزایش مال و منال که به کندی صورت میگیرد. بیشتر بدانید: تعبیر خواب پای برهنه از دیدگاه امام صادق

 تعبیر خواب قلک از دیدگاه لوک اویتنهاو

  • قلک : افزایش مال و منال که به کندی صورت میگیرد.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری