کد خبر:20831
پ

تعبیر خواب عسل | تعبیر خواب عسل از دیدگاه یوسف

 تعبیر خواب عسل و کندوی عسل دیدن کندوی عسل در خواب به این معنی است که ممکن است در زندگی تان تغییری بزرگ ایجاد شود . اجازه دهید این تغییر در زندگی اتفاق بیافتد زیرا اتفاقاتی مثبت در پی خواهد داشت. تعبیر خواب عسل زرد منوچهر مطیعی: اگر در خواب دیدی که یک ظرف پر از عسل به […]

 تعبیر خواب عسل و کندوی عسل

 • دیدن کندوی عسل در خواب به این معنی است که ممکن است در زندگی تان تغییری بزرگ ایجاد شود . اجازه دهید این تغییر در زندگی اتفاق بیافتد زیرا اتفاقاتی مثبت در پی خواهد داشت.

تعبیر خواب عسل زرد

منوچهر مطیعی:

 • اگر در خواب دیدی که یک ظرف پر از عسل به شما می دهند معنی خواب کاملا به رنگ عسل ربط دارد.
 • اگر رنگ عسل طبیعی نبود مثلا سیاه بود معنی خواب نیرنگی است که به شما می زنند.
 • اگر رنگ عسل طبیعی بود خیر و برکت و نیکی است.

تعبیر خواب عسل برای زن باردار

 • دیدن عسل در خواب زن باردار خیلی خوب است و نشان دهنده سود و منفعت و مال حلال و سلامتی و شادی است.

تعبیر خواب عسل از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن عسل در خواب سه معنی دارد

 1. معنی اول دیدن عسل در خواب روزی حلال است.
 2. معنی دوم دیدن عسل در خواب منفعت و سد است.
 3. معنی سوم دیدن عسل در خواب به خواسته و مراد رسیدن است.

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب زنده شدن مرده در تشییع جنازه| تعبیر خواب زنده شدن مادربزرگ مرده


تعبیر خواب خوردن عسل

 لوک اویتنهاو

 • اگر در خواب دیدی که در حال عسل خوردن هستید دوستی جدید پیدا می کنید.
 • اگر در خواب دیدید که در حال تماشا کردن عسل هستید  به خوشبختی می رسید.

تعبیر خواب عسل از دیدگاه یوسف

 • دیدن عسل در خواب اشاره به ارث بردن دارد.
 • کلا دیدن چیز های شیرین مانند نبات و شکر و عسل و گل و … اشاره به سلامتی و امنیت دارد.

 

تعبیر خواب استخر عسل از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب عسل ببینید ، عسل در خواب دیدن به مال تعبیر می شود و غنیمت است و اگر به کردار و رفتار معنی شود رفتار خوب و نیک است.

تعبیر خواب عسل فروختن

 • خریدن عسل به معنی ثروت و فراوانی بسیار زیاد است. شما با تلاش خود موانع را کنار می زنید و مشکلات مالی خود را حل خواهید کرد.

تعبیر خواب ریختن عسل

 امام صادق (ع):

 •  تعبیر خواب ریختن عسل روی زمین و یا اصراف شدن آن به هر دلیلی بیانگر زیان ، تلخ شدن زندگی به سبب بروز اتفاقات شوم و حزن و افسوس است.
 • اگر ببینی شهد عسل را از عمد روی زمین ریختی به این معناست با رفتار و کرداری که از خود نشان میدهی سبب خواهی شد اطرافیانت از دستت دلگیر شوند.
 • اگر دیدی دیگران در حال ریختن عسل روی زمین هستند به این تعبیر است که کسی یا کسانی از دوستان و آشنایانت سبب غم و رنج تو می شوند

کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری