کد خبر:21178
پ

تعبیر خواب رتیل | تعبیر خواب رتیل سیاه ابن سیرین

 تعبیر خواب رتیل حضرت یوسف اگر  در خواب ببینید که رتیل شما را نیش زد ، معنی خواب شما این است که دشمن به شما آسیب می زند. اگر در خواب ببینید که شما رتیل را کشتید ، معنی این است که بر دشمن پیروز می شوید. در جای دیگر آمده که : دیدن عقرب و […]

 تعبیر خواب رتیل حضرت یوسف

 • اگر  در خواب ببینید که رتیل شما را نیش زد ، معنی خواب شما این است که دشمن به شما آسیب می زند.
 • اگر در خواب ببینید که شما رتیل را کشتید ، معنی این است که بر دشمن پیروز می شوید.
 • در جای دیگر آمده که : دیدن عقرب و رتیل در خواب به معنای دشمنی فریبکاری است که دشمنی اش را ممکن است که آشکار نکند ولی با فریب و حیله قصد دارد به شما ضربه بزند.

تعبیر خواب رتیل سیاه ابن سیرین

 • عقرب و رتیل در خواب دشمنی است با این ویژگی که ضعیف است و عملا توانایی ضربه زدن به شما را ندارد ولی می تواند با کارهایش و حرفهایش شما را ناراحت کند.
 • اگر در خواب دیدید که دچار عقرب زدگی شده اید معنی این خواب این است که دشمنی با زدن حرفهایی باعث می شود شما ناراحت شوید و خاطرتان آزرده شود.
 • اگر در خواب دیدید که عقرب و رتیلی را می کشید معنی این خواب این است که بر دشمن خود پیروز می شوید و او را سر جایش می نشانید تا دیگر با شما دشمنی نکند وگرنه ضربه بزررگتری خواهد خورد.

تعبیر خواب رتیل از نظر امام صادق

دیدن عقرب و رتیل تنها سه معنی دارد و نمی تواند خارج از این سه حال تعبیر شود.

 1. معنی اول دیدن عقرب و رتیل به نشانه حسود است و در اطراف شما کسی هست که به شما حسودی می کند.
 2. معنی دوم دیدن این خواب دشمن است و شما دشمنی دارید که می تواند برایتان خطر آفرین باشد.
 3. معنی سوم دیدن این خواب این است که در اطراف خود آدم خبر چین دارید و او خبر چینی می کند و حرف ها را جا به جا می کند.

تعبیر خواب کشتن رتیل در خانه

 •  تعبیر کشتن رتیل در خواب نشان دهنده مشکلات مالی زیادی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.
 • گاهی تعبیر دیدن خواب کشتن رتیل پیروزی و موفقیت بر دشمنان است.

 

تعبیر خواب رتیل نیش بزنه

ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب دیدید که عقرب و رتیلی شما را نیش زده است معنی این خواب این است که شما بد مردم را می گویید.
 • اگر در خواب دیدی که با شادی در حال خوردن عقرب و رتیل هستی معنی این خوماب این است که دشمنی داری که تو را دچار فساد می کند پس باید آگاه باشی و دقت کنی که از چه کسانی تاثیر می پذیری.

 یونگ

 • دیدن یا نیش خوردن از عقرب و رتیل معمولا اشاره به یک موقعیت دردناک یا بی فایده در زندگی شما دارد.
 • این خواب اشاره به احساسی تخریب کننده و حرف های تلخ و سوزناک و یا افکاری منفی اشاره دارد.

خالد بن علی

 • اگر کسی در خواب خود ببیند که عقرب یا رتیل او را نیش می زند معنی این خواب این است که دشمنانش پشت سر او بدگویی می کنند و یا حادثه ی بدی در انتظارش است.

 

تعبیر خواب رتیل زرد چیست

 •  تعبیر رتیل زرد رنگ در خواب نشانه اتفاقات شاد و غیر معمول در آینده و گاهی نشانه بیماری است.

تعبیر خواب پریدن رتیل روی فرد

 •  اگر از آن دسته افردی هستید که دشمنان زیادی دارید تعبیرش این است که احتمالا قرار است که دسیسه ای علیه شما برنامه ریزی شده باشد. باید بیشتر مراقب باشید.

تعبیر خواب رتیل سیاه مرده

 • عقرب و رتیل سیاه در خواب نمادی از بدبختی و بدشانسی در زندگی بیننده خواب است.
 • بیننده خواب معمولا در همه کارها شکست می خورد و بهتر است مدتی کاری انجام ندهد تا شرایطش بهتر شود.
 • این دوران بدبختی زیاد طول نمی کشد ولی مدت دقیق آن به رفتار بیننده خواب مربوط می شود.
 • اگر خوب فکر کنید و در کارها مشورت کنید سایه بدیختی خیلی زود از زندگی شما می رود.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری