کد خبر:17868
پ
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب ذرت امام صادق | تعبیر خواب ذرت پخته

تعبیر کلی ذرت مثبت است و دانه های ذرت به این تعبیر است که شما دارای ثروت و یا موفقیت ، پیشرفت زیادی در زندگی خواهید شد. تعبیر خواب ذرت خشک تعبیر خواب ذرت زرد اگر در خواب خود ذرت زرد و یا طلایی رنگی  را ببینید ، به این تعبیر است که این ذرت نشانگر […]

تعبیر کلی ذرت مثبت است و دانه های ذرت به این تعبیر است که شما دارای ثروت و یا موفقیت ، پیشرفت زیادی در زندگی خواهید شد.

تعبیر-خواب-ذرت

تعبیر خواب ذرت خشک

تعبیر خواب ذرت زرد

 • اگر در خواب خود ذرت زرد و یا طلایی رنگی  را ببینید ، به این تعبیر است که این ذرت نشانگر تمایل شما برای درک این موضوع است که چگونه می توانید در آینده درآمد بیشتری کسب کنید و چگونه ثروتمند شوید.

تعبیر خواب مزرعه ذرت از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر در خواب مزرعه ذرت ببینید و مزرعه متعلق به شما باشد ، به این تعبیر است که شما بسیار ثروتمند و پولدار می شوی ولی اگر مزرعه ما کس دیگری باشد آن شخص ثروتمند می شود.

 

 

تعبیر خواب ذرت مکزیکی

 • دیدن ذرت پخته در خواب به این تعبیر است که شما در زندگی به پیشرفت خواهید رسید و اینکه با انجام کاری با روش درست و صحیح ، موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب ذرت امام صادق (ع)

 • اگر در خواب ذرت ببینید تعبیر به رزق و روزی دارد و همچنین خیر و برکت.
 • اگر در خواب ذرت پخته ببینید که در حال خوردن آن هستید  ، به این تعبیر است که مالی است که آسان به دست شما می رسد.

 

تعبیر خواب ذرت پخته ابن سیرین

 • اگر در خواب ذرت پخته ببینید ، به این تعبیر است که نعمت ، خیر و برکت به راحتی به دست شما می رسد ولی اگر ذرت پخته نباشد این نعمت و روزی با سختی به دست شما می رسد.

 

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب سیب زمینی


 

تعبیر خواب ذرت حضرت یوسف

 • اگر در خواب ذرت ببینید ، تعبیر بر مال و روزی حلال دارد و دیدن ذرت در خواب خوب است.

تعبیر خواب ذرت خراب

 • اگر در خواب ببینید که ذرت خراب  در دست شما است ، تعبیر به این صورت است که شما کسب مال از راه حرام کی کنید و یا خوردن غذایی است که از راه حرام به دست امده است.

تعبیر خواب ذرت خام

 • اگر در خواب ببینید که در حال خوردن ذرت خام  هستید  ، تعبیر به این صورت است که شما با حرص زیاد به جمع آوری مال خواهید پرداخت و علاوه بر ثروتمند شدن ، خصلت خسیسی هم در شما به وجود می آید که بیشتر به خود شما ضرر می رساند.

تعبیر خواب ذرت کاشت

 • اگر در خواب ببینید که ذرت می کارید ، به این تعبیر است که شما آماده می شوی برای بدست آوردن موفقیت و باید در این راه صبور باشید تا به موفقیت دست پیدا کنید.

تعبیر خواب ذرت گرفتن از مرده از دیدگاه دانیال

 • اگر در خواب ببیند که مرده او را چیزی داد از متاع دنیا ، منفعت و خیری به او می رسد از جایی که امید ندارد و اگر از مرده ذرت بگیرد یعنی یک ثروتی به او می رسد از جای که اصلا فکرش را هم نمی کند.

 

تعبیر خواب ذرت از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب ببینید که در حال جمع کردن دانه های ذرت هستید ، تعبیر این است که دوستان و عزیزان شما در کاری موفق شدند و شما هم از پیروزی آنها شاد و خوشحال هستید.
 • اگر در خواب ببینید که در حال کندن پوست ذرت هستید ، تعبیر این است که در زندگی خود تفریح و موفقیت خواهید داشت.

 

 

تعبیر خواب ذرت از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • اگر در خواب ببنبد که مزرعه ذرت هست که به شما تعلق دارد ، تعبیر این است که در خانواده خود هماهنگ هستید و سعادت خانوادگی دارید.
 • اگر در خواب ببینیدکه درون یک مزرعه ذرت هستید  ، تعبیر این است که دوست دارید از وظایف و مشکلات روزمره خود فرار کنید.

 

 

منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید