کد خبر:21023
پ

تعبیر خواب تمساح | تعبیر خواب تمساح از حضرت یوسف

  به طور کلی دیدن تمساح در خواب به شما هشدار می دهد که مراقب دشمنان خود باشید. بعضی از اشخاص و اطرافیان شما هستند که مانند دوست رفتار می‌ کنند اما در واقع می‌ خواهند به شما صدمه بزنند. تعبیر خواب تمساح از حضرت یوسف دیدن تمساح در خواب دشمنی است که در کمین شما […]

  به طور کلی دیدن تمساح در خواب به شما هشدار می دهد که مراقب دشمنان خود باشید. بعضی از اشخاص و اطرافیان شما هستند که مانند دوست رفتار می‌ کنند اما در واقع می‌ خواهند به شما صدمه بزنند.

تعبیر خواب تمساح از حضرت یوسف

 • دیدن تمساح در خواب دشمنی است که در کمین شما نشسته است تا زهر خود را به شما بریزد.
 • اگر تمساح به شما آسیب زد دشمنی شما را گیج کرده و به شما ضرر می رساند.

تعبیر خواب تمساح امام صادق (ع)

 • اگر در خواب تمساح ببینید ، تعبیر خواب شما دشمنی است قوی که دشمنی اش را پنهان می کند و در صدد غافلگیر کردن شماست همانگونه که تمساح شکار خود را غافلگیر می کند.
 • اگر تمساح به شما حمله کرد چنین دشمنی در صدد ضربه زدن به شماست.

تعبیر خواب تمساح و قورباغه

 • دیدنتماس و قورباغه در خواب به این معنی است که اطراف شما هم انسان های خوب و پارسا هستند و هم انسان های بد ذات.

تعبیر خواب تمساح و مار

 • دیدن تمساح در خواب سمبلی از خیانت ، فریب و غرایز پنهان است. ممکن است سیگنالی برای شما باشد که چشم انداز جدیدی را در مورد یک موقعیت در نظر گیرید.

تعبیر خواب تمساح ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب ببینی که تمساح تو را گرفته است و در آب فرو برده است معنی خواب این است که توسط ماهی و موجودات دریایی جانت را از دست می دهید.
 • اگر در خواب دیدید که با تمساح می جنگید و او را شکست می دهید معنی خواب این است که بر دشمن خود پیروز می شوید.
 • اگر در خواب دیدید که تمساح شما را شکست می دهد معنی خواب این است که دشمن شما را شکست می دهد.
 • اگر در خواب پوست و گوشت و استخوان تمساح را ببینید معنی خواب ضرر و زیان دیدن است.
 • اگر در خواب ببینی که گوشت تمساح را می خوری معنی خواب این است که دچار گرفتاری و بلا می شوی.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد


 

خواب تمساح منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب تمساح ببینید ، تعبیر خواب این است که کسی در نزدیکی شماست که نه دوست می تواند به او اعتماد کند و نه دشمن.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح

لیلا برایت

 • اگر در خواب دیدید که تمساح شما را گاز می گیرد معنی خواب این است که خطری شما را تهدید می کند.
 • اگر در خواب دیدید که تمساح را شکست می دهید معنی خواب این است که بر دشمنان خود غلبه می کنید و یا مثلا در کاری بر رقیبان پیروز می شوید.

تعبیر خواب تمساح از دیدگاه آنلی بیتون

 • تعبیر خواب تمساح این است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما ضربه می زنند

تعبیر خواب تمساح از کتاب سرزمین رویاها

 • اگر در خواب خود تمساح ببینید معنی خواب این است که اطراف شما پر از دشمن است و با ید بیش از پیش مراقب خودتان باشید.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری