کد خبر:17581
پ
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب باسن/ تعبیر خواب کفل

 تعبیر خواب کفل از دیدگاه ابن سیرین تعبیر باسن سمت راست ، پسر و باسن سمت چپ ، دختر می‌باشد. اگر در خواب ببینی که باسن تو محکم و سفت شده است ، تعبیر به این دارد که فرزندت تندرست و سالم خواهد بود و وضعش خوب است.   تعبیر خواب درد باسن از دیدگاه […]

 تعبیر خواب کفل از دیدگاه ابن سیرین

 • تعبیر باسن سمت راست ، پسر و باسن سمت چپ ، دختر می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی که باسن تو محکم و سفت شده است ، تعبیر به این دارد که فرزندت تندرست و سالم خواهد بود و وضعش خوب است.

 

تعبیر خواب درد باسن از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر در خواب ببینی  که باسنت درد می‌کند ،  تعبیر به این دارد که شما به فامیل و بستگان ستم می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینی که باسنت کوچک و ضعیف شده ، تعبیر به این دارد که فرزندت سالم و سرحال نخواهد بود.
 • در جایی دیگه گفته شده ؛ اگر ببینی باسنت ضعیف می‌باشد ، شخصی از بستگانت که بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد ضعیف خواهد شد.

 

آبسه-مقعدی

تعبیر خواب لگن از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب ببینی باسن شما شکسته است ، تعبیر بر این دارد که فرزندت از دنیا می‌رود.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب دست شستن


 

تعبیر خواب باسن از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیرهای باسن عبارتند از:

 1. فرزند
 2.  قوت
 3. باغ
 4. خوبی و نیکی از طرف بستگان.

 تعبیر خواب باسن در سر زمین رویاها

 • خواب باسن خودتان : ثروت در مقابل شماست .
 • باسن یک مرد : کار و معاملات سودمند در پیش است .
 • باسن یک زن : عشق
 • باسن زنتان : شما پولدار خواهید شد .
 • باسن یک بچه : یک مجلس خانوادگی در پیش است .
 • باسن بچه های خودتان : عمر شما طولانی خواهد بود .
 • باسن دشمنانتان : شما بر دشمنانتان پیروز می شوید
 • باسن اشخاص دیگر : شما را فریب خواهند داد .
 • باسن شما بزرگ است : پول
 • کفلهای شما بسیار قوی هستند : علامت سلامتی
 • ضرب دیدگی یا شکستگی لگن خاصره : ضررمالی
 • یک عمل جراحی روی کفل شما انجام می دهند : در انتخاب شریکتان اشتباه کرده اید
 • کفل شما زخمی است و از آن خون می آید : شکست بزرگ برای فامیل
 • شما را از کفل کتک می زنند : همراه شما برایتان دردسر ایجاد می کند .
 • کفل حیوانات : پول بزودی می رسد .
 • کفل یک سگ : دزدان به ملاقات شما می آید .

 

 

منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید