استخاره به قرآن کریم

 

 

استخاره آنلاین در نگاه مراجع عظام

آیت الله خامنه ای : در مورد استخاره آنلاین موارد مختلف است و اگر طبق روش های معمولی است مانعی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : استخاره آنلاین هرگاه طوری تنظیم شده باشد که آیات آغاز یکی از صفحات قرآن را بدون اطلاع قبلی منعکس کند مانعی ندارد.

آیت الله سیستانی : روش استخاره کردن در مفاتیح موجود است مراجعه شود.

آیت الله نوری همدانی : اگر استخاره کننده وارد در آن رشته باشد و بتواند از قرآن مجید برداشت مناسب و نزدیک به واقع داشته باشد اشکال ندارد.

آیت الله علوی گرگانی : اگر به گونه صحیح انجام شود مانعی ندارد گرچه اعتنا کردن به این گونه استخاره ها از نظر ما محل تردید است.