اصفهان

استان اصفهان ، موزه تاریخی ایران

  درباره اصفهان موقعیت جغرافیای اصفهان اصفهان در موقعیت مرکز سرزمین ایران عزیز قرار دارد و شهرهای استان را به دو ...
تعبیر-خواب-نیمرو
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب نیمرو | دیدن نیمرو در خواب

 دیدن نیمرو و تخم مرغ در خواب به طور کلی تعبیر مثبتی دارد و نشانه مال و ثروت است اگر ...
تعبیر-خواب-ذرت
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب ذرت امام صادق | تعبیر خواب ذرت پخته

تعبیر کلی ذرت مثبت است و دانه های ذرت به این تعبیر است که شما دارای ثروت و یا موفقیت ...
تعبیر-خواب-پستان
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب پستان | تعبیر خواب سینه

معنای کلی پستان در خواب به دختر تعبیر شده است و هر کمی و زیادی یا بدی و خوبی پستان ...
تعبیر-خواب-پرواز-کردن
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب پرواز کردن | تعبیر خواب به هوا رفتن

 پرواز در خواب به طور کلی تعبیر نیکویی دارد مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر ...
تعبیر-خواب-گوشی-شکسته
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب گوشی شکسته/ تعبیر خواب دیدن تلفن

 تعبیر خواب گوشی نشانه ارتباط با دوستان و آشنایان می باشد اگر در خواب ببینید که گوشی شما شکسته است ...
آبسه-مقعدی
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب باسن/ تعبیر خواب کفل

 تعبیر خواب کفل از دیدگاه ابن سیرین تعبیر باسن سمت راست ، پسر و باسن سمت چپ ، دختر می‌باشد. ...
تعبیر-خواب-کاه-گل

تعبیر خواب کاه گل / تعبیر خواب لگد کردن کاه گل

اگر در خواب کاه ببینید ، به این تعبیر است که شما در زندگی کارهای بیهوده انجام داده اید و ...
طرز-تهیه-کله-پاچه

نحوه تمیز کردن کله پاچه

کله پاچه گوسفندی از جمله غذاهای پر کالری است که برای عده ای منع مصرف داشته و شدیداً باید از ...
1 2 3 9