تعبیر-خواب-ناخن

تعبیر خواب ناخن | تعبیر خواب ناخن حضرت یوسف

 ناخن در خواب به طور همزمان نماد خوبی و بدی و به معنای کوشش ، شرافت ، بدنامی ، ترس و حتی بیماری است. تعبیر خواب ناخن ابن سیرین تعبیر ...
نماد-استان-کرمان
درباره استان کرمان

آشنایی با شهر کرمان ، وضعیت جمعیتی ، جاذبه های گردشگری و غذاهای محلی

آشنایی با شهر کرمان استان کرمان به عنوان یکی از تاریخی ترین استان های کشور از دیرباز مورد توجه بسیاری از افراد بوده و هست. این استان دارای نقاط جذاب بسیاری ...
شهر-مشهد-مقدس

درباره مشهد ، جمعیت ، جاذبه های گردشگری ، قومیت ها و گویش ها

پیشینه تاریخی مشهد تاریخ مشهد در حقیقت از پیدایش مشهد الرضا (ع) آغاز می شود و بررسی نقش هسته ای مضجع متبرک حضرت رضا ( ع ) به عنوان کانون ...
تعبیر-خواب-برف

تعبیر خواب برف | تعبیر خواب برف به روایت امام صادق (ع)

تعبیر خواب برف یوسف پیامبر دیدن برف در خواب اشاره به عذاب و فتنه دارد البته احتمالا منظور از برف دیدن خواب بارش سنگین برف است. تعبیر خواب برف و باران ...
تعبیر-خواب-شورت-زنانه

تعبیر خواب شورت زنانه

 تعبیر خواب شورت از دیدگاه ابراهیم کرمانی اگر مردی در خواب ببیند که لباس زنانه پوشیده است ، تعبیر این است که از بزرگ‌تر خودش دور می‌شود. تعبیر خواب شورت از ...
تبریز
درباره تبریز

همه چیز در مورد تبریز ، چهره های ماندگار ، جاذبه های گردشگری ، غذاهای محلی تبریز

معرفی تبریز تبریز پایتخت استان آذربایجان شرقی ، شهری باستانی است و قدمت آن به حدود ۴۵۰۰ سال پیش می رسد. باستان شناسان شواهدی از این دست در حفاری های نزدیک ...
تعبیر-خواب-کیف

تعبیر خواب کیف کولی

تعبیر خواب کیف از دیدگاه ابن سیرین اگر در خواب ببیینید کیف یا ساک در دست شمااست ، تعبیر این است که شما مقداری مال انباشته کرده اید.. اگر این ...
تعبیر-خواب-قیچی

تعبیر خواب قیچی | تعبیر خواب قیچی حضرت یوسف

تعبیر دیدن اصلاح ریش با قیچی از دیدگاه ابن سیرین اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی ، یعنی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی ...
تعبیر-خواب-گربه

تعبیر خواب گربه | تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

تعبیر خواب گربه از دیدگاه ابن سیرین تعبیراگر در خواب گربه ببینید ، به تعبیرمردی مفسد و دزد است. تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف اگر در خواب ببینید که یک ...
اخبار فوری