×

بهترین و حرفه ای ترین دوره آموزش فتوشاپ

مشاهده و خرید
پ

تعبیر خواب کره | تعبیر خواب کره طلایی

تعبیر خواب کلی کره ، شادی و رضایت از زندگی است. تعبیر خواب کره از دیدگاه لوک اویتنهاو  تعبیر خواب تولید کره ، نگرانی است. تعبیر خواب کره خوردن ، عدم توافق با دوستان است  تعبیر خواب کره ابن سیرین  تعبیر کره ، مال حلال است‌‌‌‌‌ ( البته اگر کره‌ای که دیده‌ای کرۀ حیوانی بوده […]

تعبیر خواب کلی کره ، شادی و رضایت از زندگی است.

تعبیر خواب کره از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  تعبیر خواب تولید کره ، نگرانی است.
 • تعبیر خواب کره خوردن ، عدم توافق با دوستان است

 تعبیر خواب کره ابن سیرین

 •  تعبیر کره ، مال حلال است‌‌‌‌‌ ( البته اگر کره‌ای که دیده‌ای کرۀ حیوانی بوده ، حیوانی که از آن کره تهیه شده نیز باید حلال گوشت باشد ) ‌‌‌‌‌ و همچنین تعبیرش خیر و برکت در آن سال می‌باشد.
 • اگر ببینی کره داری و از آن می‌خوری ، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کره از دیدگاه امام صادق

تعبیرهای کره از نظر امام صادق (ع) عبارتند از:

 1.  مال و اموال حلال
 2.  گواهی و شهادت راست
 3.  علم و دانش
 4.  معاش و معیشت خوب و نیک برای زندگانی (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب عسل و کره

 • دیدن عسل و کره در خواب خوب است چرا که هر دو به نعمت و روزی حلال اشاره می کنند و دیدن انها با هم که بهتر از دیدن هر کدام از آنها است.

تعبیر خواب خوردن کره از دیدگاه کارل یونگ

 • تعبیر خواب دیدن یا خوردن کره این است که شما در جایی در زندگی تان ، به نظر راضی و خشنود می رسید. شما نیاز دارید که خودتان را در لذایذ زندگی غرق کنید.
 •  تعبیر خواب اینکه شما کره میگیرید ، کار سخت و وظیفه ی مشکل است.
 • تعبیر این خواب که شما کره آب می کنید یا کره آب شده است، بیانگر این است که شما نیاز دارید نگرش و رفتار خود را در مورد دیگران، نرم تر کنید

تعبیر خواب فروش کره از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر خواب ببینید کره تازه و طلایی رنگ می خورید ، تعبیرش سلامتی و تندرستی و اینکه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانه ثروت و دانش نیز هست .
 • تعبیر خواب خوردن کره فاسد آن است که باید بدانید برای انجام دادن کاری بزرگ داشتن توانایی لازم است.
 • تعبیر خواب فروش کره ، بردن منفعتی اندک است.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری