پ

تعبیر خواب پسته | تعبیر خواب پسته خوردن زن باردار

دیدن پسته در خواب بیانگر درگیری‌های ذهنی و مشغولیات فکری فرد بیننده خواب است. و همچنین به تعبیر اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد.   تعبیر خواب پسته از دیدگاه منوچهر مطیعی  پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده […]

دیدن پسته در خواب بیانگر درگیری‌های ذهنی و مشغولیات فکری فرد بیننده خواب است. و همچنین به تعبیر اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد.

 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه منوچهر مطیعی

 •  پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می‌تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد.
 • دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می‌کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می‌آیند فکر می‌کنید.
 • اگر زن‌ها در خواب پسته ببینند غیبت می‌کنند و پشت سر این و آن حرف می‌زنند.
 • اگر مردی زن دار و متأهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می‌کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می‌شود.
 • چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می‌شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است.

تعبیر خواب پوست پسته

مطیعی تهرانی: 

 • پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مأیوس کننده یک کار به خصوص که انجام می‌دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می‌خورید.
 • اگر مغز پسته دیدید در کارتان توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود.
 • ‌اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می‌خورد عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند اما ازدواج او بعد از حرف‌های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می‌پذیرد.
 • زن‌ها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند.

تعبیر خواب پسته ابن سیرین

 • تعبیر خواب پسته ، مال و اموال می‌باشد.
 •   اگر در خواب ببینی مغز پسته داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از انسان خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

 تعبیر خواب درخت پسته

منوچهر مطیعی:

 •  درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه‌اش درخت پسته روییده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می‌شوند و موردی پیش می‌آید که گرد هم می‌آیند و زیاد جر و بحث می‌کنند.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
 • تعبیر درخت پسته ، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب میگو | تعبیر خواب میگو برای زن باردار


 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه طباطبایی

 • خیلی از مردم در این مورد احساس نگرانی داشتند و تصور میکرده اند که اگر به مرده ای پسته بدهند دلالت بر خبر های بد و نحس است در جایی که چنین ادعایی اصلا صحت ندارد و فقط در بعضی موارد معانی ناخوشایند دارد ،
 • اگر پدر یا مادر مرده به شما پسته تعارف کند به این نشانه است که اوضاع مالیتان در چند سال اینده رو به بهبود خواهد رفت و پیشرفت های ریز و درشت زیادی در زندگیتان خواهید داشت ،
 • اگر از مادربزرگ یا پدربزرگ مرده گرفتی خبر از پیشامدهای غیر منتظره و یا هیجان انگیز میدهد ،
 • اگر از دوست مرده پسته گرفتی نشانه ی ناآرامی عصبیست که بطور ناگهانی فروکش میکند،
 • اگر از اقوامی مانند عموی دایی خاله عمه و یا فرزندان اینها گرفتی خوب است و سعادت و نیکبخیت را خبر میدهد و چنان از بیگانگان دریافت کنی بیانگر بازگشت به وضعیت های بحرانی ، نامطلوب یا سخت است !

 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه حضرت مدنی

 • اگر کسی خواب دیده باشد پسته ای را که روی آن پوست است را در دست دارد نشان میدهد که با افراد صدیق و بی ریا سر و کار خواهد داشت ،
 • چنان چه آن را از کسی یا مکانی بخرد تنوع و سرگرمی های زیاد و جدیدی را به دنبال خواهد داشت ،
 • اگر آن را دور بریزد و یا به هر طریقی اصراف کند ، نشانگر کار و تلاش هایی است که بیهوده و بدون داشتن برنامه و هدف انجام می دهد ،
 • اگر آن را خورد و مزه ی تلخ یا بدی داشت به علامت غصه و نگرانی های نسبتا طولانی ست ،
 • اگر داخل آن کرم بود و یا خراب شده بود بیان کننده ی جدا شدن از یک انسان عزیز و دوست داشتنی است ،
 • اگر ببیند از خوردن آن لذت می برد و یا طعم لذیذی دارد نشان دهنده ی این است که شخص به روابط بهتر و صمیمی تری با دیگران دست خواهد یافت
 • چنان چه آن را به تعداد خیلی زیاد و در یک جا ببیند از رسیدن به یک هدف بزرگ خبر می دهد.

تعبیر خواب پسته کوهی

 • اگر در خواب دیدید که پسته کوهی دارید معنی خواب این است که مالی مانند گنج و امثال ان به شما می رسد.

تعبیر خواب پسته از حضرت یوسف

 • تعبیر خواب پسته برای مرد درگیری و جر و بحث است
 • تعبیر خواب پسته برای زن مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت و بدگویی است

 

 

تعبیر خواب پسته خوردن زن باردار

 • معنی دیدن پسته برای زن باردار هدیه ای است که به او می رسد و او را خوشحال می کند.

 

تعبیر خواب پسته گرفتن از دیگران

 • اگر در خواب دیدید که به کسی پسته دادید ، تعبیر خواب این است که شما باعث آشفتگی خاطر او می شوید.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری