پ

تعبیر خواب موش | تعبیر دیدن موش در خواب چه تعابیری دارد؟

همیشه به موش با دید یک موجود اضافی نگریسته شده است و شاید این موجود مزاحم به خواب شما نیز رخنه کرده باشد و تجربه دیدن موش در خواب را داشته باشید و این سئوال برایتان پیش آمده باشد که تعبیر دیدن موش در خواب چیست؟ دیدن موش در خواب دلالت بر امورات منفی داشته و […]

همیشه به موش با دید یک موجود اضافی نگریسته شده است و شاید این موجود مزاحم به خواب شما نیز رخنه کرده باشد و تجربه دیدن موش در خواب را داشته باشید و این سئوال برایتان پیش آمده باشد که تعبیر دیدن موش در خواب چیست؟ دیدن موش در خواب دلالت بر امورات منفی داشته و گاهی نیز دلالت آن مثبت و خوب خواهد بود که بستگی به چگونگی دیدن موش در خواب توسط شما دارد.با ما در معلومات تعبیر خواب همراه شوید تا بصورت کامل به تعابیر دیدن موش در خواب آشنا گردید.

تعبیر-دیدن-موش-در-خوابتعبیر خواب دیدن موش

 

تعبیر خواب موش از دیدگاه مغربی:

 • و اگر در خواب ببینید که در حال کشتن موش هستید، نشانه پیروزی بر دشمنان است.
 • اگر ببینید موش در بستر اوست با زنی قصد فسق و فساد می نماید.
 • و اگر ببیند گوشت موش خورد، تعبیر آن این است که مال زن فاسد و خرابی را می خورد.تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.
 • اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.
 • اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

 

تعبیر خواب موش از دیدگاه محمد ابن سیرین:

 • اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.
 • موش در خواب دلیل بر زنی است منافق که در باطن فساد و فاسق است ولی ظاهراً عفیف و پاکدامن به نظر می رسد.
 • اگر در خواب ببینید که موشی گرفتی با چنین زنی ازدواج می کند.
 • اگر در خواب تعداد زیادی موش ببینید که یک رنگ و یک شکل در خانه هستند به تعداد موش ها ی که در خانه دیده زنان در خانه او جمع می شوند.

از دیدگاه ابراهیم:

اگر شخصی در خواب  ببیند که از بینی یا سوارخ گوش او یا معقد او موشی بیرون آمد صاحب دختری بد کردار می شود، و اگر از گلوی او موشی بیررون آمد صاحب پسری می شود.

 

تعبیر موش سفید در خواب چگونه است؟


 

تعبیر موش در خواب از نگاه معبران غربی

دیدن موش در خواب از دیدگاه آنلی بیتون:

 • دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. و همچنین کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.
 • اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.
 • اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد.
 • اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

 

دیدن موش در خواب از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • اگر در خواب موش سفید رنگی را ببینید شما ازدواج موفقی خواهید داشت.
 • اگر در خواب یک موش در درون یک تله موش ببینید ، تعبیر دشمن شکست خورده را دارد.

 

دیدن موش در خواب از دیدگاه اچ میلر:

 • دیدن موش سفید در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام یکى از کارها مى‌باشد.
 • اگر در خواب مشاهده کنید موش صحرایى گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با یکى از دوستان خود دچار مشکل مى‌شوید.
 • اگر در خواب ببینید که موش کوری را می کشید، بیانگر ناراحتى و نگرانى است.

 

دیدن موش در خواباز دیدگاه کارل گوستاو یونگ:

 • دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید. به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید.
 • تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید.
 • خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود.
 • خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می‌شود.
 • دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.
 • خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند.

بیشتر بدانید:

” تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

” تعبیر خواب سگ – دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟


 

کلیدواژه : تعبیر خوابموش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری