کد خبر:21212
پ

تعبیر خواب صحبت کردن | تعبیر خواب حرف زدن با مرده

 تعبیر خواب حرف زدن با پسر جوان اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت ، دلیل است که زندگانی او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت ، دلیل بر فسادِ کار او است. تعبیر خواب حرف زدن با دوست اگر در خواب دیدید که با یک دوست حرف می زنید : از خطری […]

 تعبیر خواب حرف زدن با پسر جوان

 • اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت ، دلیل است که زندگانی او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت ، دلیل بر فسادِ کار او است.

تعبیر خواب حرف زدن با دوست

 • اگر در خواب دیدید که با یک دوست حرف می زنید : از خطری که شما را تهدید می کند خواهید جهید .
 • اگر در خواب دیدید با کسی که دوستش دارید خصوصی صحبت میکنید: تغییرات متعددی دراطرافیان شما رخ خواهد داد .

تعبیر خواب صحبت کردن از دیدگاه یوسف نبی

 • دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
 • دیدن سلام کردن به مرده شادی بود

 


بیشتربدانید: تعبیر خواب نفرین کردن | تعبیر خواب نفرین مادر به فرزند


تعبیر خواب حرف زدن با زن

ابن سیرین

 •  اگر در خواب ببینید که با انسان درستکاری حرف می زنید معنی خواب شما این است که زندگی شما در جهت درست حرکت می کند.
 • اگر در خواب دیدید که با مرد و یا زن فاسدی حرف می زنید معنی خواب شما بودن فساد و گناه در مسیر زندگی کنونی شماست.
 • اگر در خواب دیدید که با مرد و یا زن کافر صحبت می کنید معنی خواب شما این است که باید از گناه برگردد و توبه کند.

تعبیر خواب حرف زدن با مرده

 • اگر در خواب دیدید که با مرده صحبت می کنید معنی خواب این است که افراد منفی بر شما تاثیر دارند.
 • اگر در خواب دیدید که با پدر و مادر مرده خودتان صحبت می کنید ولی بعد از خواب یادتان نیست چه گفته اید معنی خواب شما ترس از چیزی است.

تعبیر خواب هندی حرف زدن

 ابن سیرین 

 • اگر ببینی به زبان هندی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای ، یـعـنـی با مردم بی‌اصل و نسب و پست و کوته‌فکر سر وکار پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب صحبت با مدیر

جابر مغربی

 • اگر در خواب دیدید که با پادشاه و یا انسان بزرگی صحبت می کنید معنی خواب این است که از او به شما نعمت و خیری می رسد.
 • اگر در خواب دیدید که با دانسمندی صحبت می کنید معنی خواب این است که به شما از او علم و دان می رسد .
 • اگر در خواب دیدید که با کافری صحبت می کنید معنی خواب این است که باید از اعمال گذشته خود توبه کنید.
 • صحبت کردن با زن سالخورده هم این است که شما به دنیا دلبستگی دارید.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید