کد خبر:20701
پ

تعبیر خواب آلت مرد | تعبیر خواب آلت بزرگ مرد از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب آلت بزرگ مرد از دیدگاه ابن سیرین  تعبیر بزرگی آلت ، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد،  تعبیر کوچک بودن آلت ، حقارت و گم‌نامی خواهد بود.     تعبیر خواب دراز بودن آلت از دیدگاه ابراهیم کرمانی  اگر ببینی آلت تو دراز شده است ، تعبیر این است که صاحب فرزندان […]

تعبیر خواب آلت بزرگ مرد از دیدگاه ابن سیرین

 •  تعبیر بزرگی آلت ، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد،
 •  تعبیر کوچک بودن آلت ، حقارت و گم‌نامی خواهد بود.

 

 

تعبیر خواب دراز بودن آلت از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 •  اگر ببینی آلت تو دراز شده است ، تعبیر این است که صاحب فرزندان زیادی خواهی شد.
 • اگر ببینی آلت تو راست گردیده و سفت شده است ، تعبیر این است که یبخت و اقبال تو بهتر می‌شود و قوت می‌گیرد.

 

 

تعبیر خواب دست زدن به عورت مرد

جابر مغربی:

 •  اگر ببینی به عورت شرمگاهی کسی دست می زنی که مرده است این خوب و خیر است و نشانگر براورده شدن یکی از آرزوهای شما و در اکثر موارد دلالت بر رسیدن به مراد دل دارد و یا اینکه در اکثر کارهایی که به تازگی شروع کرده اید بطور یقین به موفقیت خواهید رسید و دشمنان حسودان و رقیبان خود را نوید و شکست میدهید.
 • اگر ببینی عورت مرد مرده ای را دست زدی و باعث ارضا شدنش شدی ظرف مدت زمان خیلی کوتاهی به هر آنچه در سر دارید و برای شما شبیه یه یک آرزو هست خواهید رسید حتی صاحب مقام منزلت عزت و برتری می شوید

 

 


 بیشتر بدانید: تعبیر خواب منی | تعبیر خواب خارج شدن آب از بدن مرد


تعبیر خواب آلت مرد ( قضیب ) از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن قضیب در خواب بر هفت وجه است:

 1. فرزند
 2. اهل بیت
 3. مال
 4. عزت
 5. بزرگی
 6. طاعت
 7. گرو یافتن

تعبیر خواب قضیب

 • اگر کسی در خواب آلت تناسلی خود را مشاهده می کرد ، تعبیر این را دارد که آدمی بی چشم و رو و بی حیا است.
 • اگر در خواب ببیند که اتفاقی نظرش به ذکر (آلت) خود افتاد ، و آن را بزرگ دید ، به شهرت می رسد و اگر کوچک بود به حقارت می رسد.
 • اگر کسی خواب ببیند که از کنار آلت مردی او شاخه های درخت روئیده بود ، به تعبیر این است که صاحب فرزند خواهد شد.

تعبیر خواب عقیم شدن مرد

جابر مغربی :

 • اگر کسی در خواب مرد خصی ببیند ، با مرد بی خرد و بی ادب و درویش صحبت می کند.
 • اگر ببیند خودش خصی شد ، دلیل که او را خواری و زیان رسد.
 • اگر ببیند قصیبش از بن بریده شد ، دلیل که نامش در میان مردم بریده شود و نقصان جاه و فرزندان اوست، خاصه که قضیب و خایگاهش بریده دید.

 

 

 

تعبیر خواب تغییر جنسیت زن ب مرد

جابر مغربی: دیدن این رویا به چند معنی مختلف است:

 1. اول و مهمتر از همه دریافت خبرهای خوش و شادی بخش در زمینه عشق است
 2. دوم رسیدن به درجات مهم و مورد انتظار
 3. سوم پیروز شدن در مراحل مختلف زندگی
 4. چهارم احساس آرامش کردن و رضایتمندی کامل از زندگی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری